Pensjonispartiet nekter å gi opp – satser videre mot 2023

Etter valget ga partimedlemmer utrykk for at de svake resultatene kunne bety kroken på døren, men nå gir de full gass fremover.