Tre ordførarar utan klare svar

Toril Grønbrekk, Kåre Helland og Eivind Brenna vil førebels ikkje seia kva dei meiner om å stille til ny valperiode, og dermed vera ordførarkandidat.

Artikkeltags