Svein Erik Lunde, Øyst­re Slidre Venst­re: – Eigedomsskatt er ein uso­si­al skatt, som ik­kje tek om­syn til skatte­evne