Politimesteren i Innlandet: Skal ansette 27 nye politifolk mens det i budsjettet mangler 49 millioner for 2020

Politimesteren i Innlandet har i dag sendt ut en pressemelding som i klartekst sier at politidistriktet står overfor en "svært krevende økonomisk situasjon". Samtidig har han krav på seg til å øke stillingsrammen med 27 årsverk.