Europa er inne i en energikrise med ekstreme gasspriser og lite vindkraft. I Norge merkes vi av mindre vann enn normalt i kraftmagasinene. Resultatet er svært høye strømpriser og at mange frykter hvordan strømregningen skal bli til vinteren. Situasjonen krever politiske tiltak, men disse må være kloke og målrettede. Ingen skal behøve å fryse på grunn av dyr strøm, men vi må heller ikke gjøre inngrep i kraftmarkedet som vil forverre situasjonen.

Nå er det viktig å huske på følgende:

1) Det er ingen krise i strømforsyningen. Det er vann igjen i magasinene og markedet gir produsentene akkurat de prissignalene som trengs for at de skal spare vann til vinteren. I tillegg er det de senere årene bygget ut mye vindkraft både her hjemme og i landene som vi er koblet sammen med. NVE er ikke bekymret for at situasjonen skal utvikle seg til en reell kraftkrise.

2) Kraftutveksling er helt nødvendig for norsk forsyningssikkerhet. Det er akkurat i situasjoner som nå, med lite vann i magasinene, at vi må kunne stole på at nabolandene våre leverer strøm dersom det er vi som trenger det mest. Men da må naboene også kunne stole på oss. Den tilliten er avhengig av at landene som er koblet sammen, følger felles spilleregler også i krevende perioder.

3) Reduksjon av krafteksport nå vil ikke gjøre det bedre å være strømkunde i Norge. Virkningen av gasskrisen og de høye prisene på CO2-utslipp blir ikke borte uten at vi kutter utvekslingen på alle forbindelsene – også til Sverige. Kabelen til Tyskland var nylig ute av drift en hel uke på grunn av planlagt vedlikehold, uten at det påvirket strømprisene nevneverdig. På lang sikt vet vi at inngrep i et ellers velfungerende kraftmarked bare vil skade forbrukere, klima og næringsliv.

4) Norsk nærings- og samfunnsliv er enige om én ting: Vi må håndtere klimakrisen samtidig som vi skaper nye lønnsomme industribedrifter og arbeidsplasser. Da trenger vi økte investeringer i strømnett og fornybar kraftproduksjon. Tilfeldige politiske inngrep i markedet vil undergrave den tilliten og forutsigbarheten som trengs for at man skal gjøre disse investeringene.

5) Vi vet at kraftutveksling er nødvendig for å nå klimamålene. Fornybar energi er væravhengig. Da må vi utnytte produksjonskapasiteten der sol, vann og vind er tilgjengelig til enhver tid. Det krever samarbeid og kraftutveksling på tvers av landegrensene, basert på felles spilleregler. Politiske inngrep er ødeleggende for tilliten og dermed for alle aktører i kraftsystemet.

6) I det lange løp vet vi også at dagens kraftmarked gir den mest effektive utnyttelsen og fordelingen av ressursene. Det gir oss en lønnsom fornybarnæring som driver et av verdens mest effektive kraftsystem, som leverer strøm døgnet rundt og til lavere gjennomsnittspriser enn i våre naboland. Og som i tillegg leverer store verdier i form av skatter og utbytter til fellesskapet.