Positivprisen til Fe­kjær psy­kia­tris­ke sen­ter: Pri­sen skal in­spi­re­re til å gjø­re sen­te­ret stør­re og mer ro­bust

Det var en glad El­ling Fe­kjær som mot­tok Positivprisen for 2020. Pri­sen ble over­rakt av ord­fø­rer Ma­rit Hougs­rud un­der kom­mu­ne­sty­re­mø­tet i Sør-Aurdalshallen tors­dag.