Pressemelding: I dag får nordmenn levert post fem dager i uken, men dersom regjeringen får viljen sin vil dette innskrenkes til kun annenhver dag. André Braathen i helthjem mener forslaget er et nederlag for norske forbrukere, og spesielt de som er bosatt i distriktene.

I løpet av de siste fem årene har regjeringen brukt over én milliard kroner på statlig kjøp av posttjenester. Der man tidligere pekte på fem prosent av husstandene som ulønnsomme for postombæring, sier man nå at dette gjelder alle.

– Vi må huske på at Norge er et langstrakt land og at det bor folk også utenfor Oslo. En redusering i postombæringen vil ramme hele landet, og vil skape et enda tydeligere skille mellom by og land, sier André Braathen.

Braathen peker spesielt på forslaget om levering til postboks: – Dette er en mager trøst for de som er bosatt i distriktene. Det er verken kundevennlig eller miljøvennlig å tvinge folk ut i bilen for å kjøre til postboksen når de skal kunne forvente levering på døren eller rett i postkassen.

Forbrukerne blir skadelidende

Alle prognoser tilsier at nordmenn vil handle enda mer på nett i årene som kommer. Brevvolumet er mer enn halvert siden år 2000, og frem mot 2025 forventes en ny halvering. Denne utviklingen er en naturlig konsekvens av digitalisering, og slik legitimeres nedtrapping av leveringsdager.

Men selv om det er nedgang i antall brev, er det fremdeles mennesker i distriktene som er avhengig av postbudene for å få levert avisen, medisinene eller pakkene sine daglig. Ikke minst er det et sterkt voksende behov for nettopp sending av pakker, som følge av voldsom økning i netthandel. I følge PostNords årlige rapport «Netthandel i Norden», handlet nordmenn for nærmere 46 milliarder kroner på nett i 2017.

– Krav om effektivisering og omstilling i en ny digital virkelighet er ikke unikt for vår bransje. Problemet er at det har oppstått en fullstendig utakt i forholdet mellom etterspørsel og tilbud når det gjelder post- og pakkedistribusjon. Forbrukerne blir rett og slett skadelidende under en utdatert forretningsmodell, sier Braathen. Han mener norske forbrukere må forvente mer:

– Forbrukerne kan ikke slå seg til ro med forslaget om kutt i leveringsdager. De skal ikke ta til takke med langtekkelige og uforutsigbare leveringstider og -steder, og de skal heller ikke være fornøyde med leveringer annenhver dag. De skal forvente levering syv dager i uken.