Presis Vegdrift ryddet opp torsdag kveld: Fornøyd huseier i Sløavegen

– Etter at jeg fikk snakket med Gunnar Bjørgo i Presis Vegdrift, erkjente de at det var deres ansvar å fjerne isen som var dumpet i min innkjøring, sier Geir Ole Tveit Frøsaker.