I papirutgaven står det at folk valgte å utsette begravelsene til bedre tider. Dette er feil, det var merkedager som dåp og vielser som ble utsatt. Begravelser ble gjennomført som planlagt og gikk som normalt.

Les også

– På bygda er man en del av et fellesskap, en egen brikke i samfunnet