Pressemelding: Det viser oppussingsindeksen 2018, en landsdekkende oppussingsundersøkelse blant boligeiere i Norge, gjennomført for Byggmakker. Boligeiere i Oppland fremstår blant de mest ivrige på oppussing. 51 prosent av boligeierne i fylket planlegger å pusse opp boligen i år. Andelen er blant de høyeste i landet og godt over landsgjennomsnittet (44 prosent).

Flest planlegger innendørs oppussing

31 prosent planlegger å pusse opp inne, 12 prosent ute og 8 prosent vil pusse opp både inne og ute. 29 prosent sier også at de vil bruke mer penger på oppussing i år enn i fjor.

– I følge våre undersøkelser har andelen som planlegger å pusse opp boligen i år har holdt seg relativt stabilt rundt 40 prosent på landsbasis de senere årene. I Oppland er andelen vesentlig høyere. Det kan tyde på at boligeiere i dette fylket nå tar et krafttak for å utlikne vedlikeholdsetterslepet vi ser for mange norske boliger, sier Stian Molstadkroken i Byggmakker Skattum Handel AS.

Moderate oppussingsprosjekter i Oppland

76 prosent av boligeierne i Oppland erkjenner at de har et oppussingsbehov de neste tre årene. Likevel er det kun 14 prosent av disse som tror oppussingen vil koste 300.000,- kroner eller mer for å ruste opp boligen til den standard de ønsker seg. Andelen er vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet (22 prosent). 38 prosent av boligeiere med oppussingsbehov anslår at kostnaden for nødvendig oppussing vil være under 100.000 kroner.

– Oppland skiller seg ut med relativt få kostnadskrevende vedlikeholdsprosjekter, sammenliknet med øvrige fylker og regioner i landet. Det kan skyldes at boligmassen i fylket generelt holder en høyere standard enn i landet for øvrig. Samtidig er det grunn til å tro at oppussingsbehovet kan være noe høyere. Mange vet kanskje ikke om skjulte feil og mangler som gjerne først avdekkes ved inspeksjon av profesjonelle fagfolk, sier Molstadkroken.

– Samtidig oppgir også 22 prosent av de som har et oppussingsbehov i Oppland at de ikke vet hvor mye det vil koste å ruste opp boligen. Disse er ikke heller tatt med i beregningsgrunnlaget for den anslåtte totalkostnaden for vedlikeholdsetterslepet i fylket, sier Molstadkroken.

Høyest investeringsvilje

66 prosent av de spurte boligeierne i Oppland er villige til å betale det det koster for å ruste opp boligen til ønsket standard. Andelen er høyest i landet.

– Det er positivt at boligeiere i Oppland ikke utsetter nødvendig vedlikehold da det fort kan dukke opp nye behov som gjør totalkostnaden høyere på sikt. Dersom taket er modent for utskifting er det dumt å vente til du ser synlige tegn på lekkasje innendørs. Da kan kostnadene bli betydelige høyere, sier Molstadkroken.

Utendørs er det spesielt overflateoppussing som maling, oljing og beising av panel, uthus, garasje, bod og terrasse som utgjør de viktigste vedlikeholdsbehovene. Innendørs er det maling av vegger og tak, gulvlegging og monteringsoppgaver som i størst grad må gjøres de neste tre årene. For ulike rom innendørs er det badet som i størst grad trenger en real ansiktsløfting i Oppland.

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 23-29. januar gjennomført til sammen 1184 CAWI-intervjuer med personer 18-74 år. Utvalget for Oppland er 93 respondenter.