Privatrettslig konflikt i Skjenhauglie: Anleggsmaskiner hindrer bruk av parkeringsplass ved skiheisen

Svein Jørgenrud fra Ski har to hytter og en større parkeringsplass til 30–40 personbiler i Skjenhauglie på Beitostølen. Området ligger rett bak Beito Invest AS sin storsatsing med utbygging av leiligheter. Nå har det oppstått en privatrettslig konflikt, der anleggsmaskiner sperrer innkjøringa til denne parkeringsplassen. For mens parkeringsplassen eies av Jørgenrud, disponeres vegen av Beito Invest AS.