Har søkt om telemast i Beito på 18 meter

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er Pro Invenia for Telenor som søker om å sette opp en basestasjon for telekommunikasjon, der telemasta får ei høgde på 18 meter. Det hører også med ei utstyrshytte på åtte kvadratmeter. Området er i dag regulert til Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område).