Viss­te du at Vestre Slidre har ein di­gi­ta­li­se­rings­rådgjevar og ein kom­mu­ne­psy­ko­log?

Artikkelen er over 1 år gammel

Di­gi­ta­li­se­rings­råd­gje­var End­re Stee og kom­mu­ne­psy­ko­log Emma Bør­hus Törmä vart båe to tilsett i Vest­re Slidre kom­mu­ne på tampen av fjoråret.