Valdreskommuner, fastleger, spesialisthelsetjeneste og NAV på regional samling: Fra i år skal alle pasienter innen rus og psykisk helse inn i pakkeforløp

Artikkelen er over 1 år gammel

- Pakkeforløp skal sikre de sårbare overgangene, sørge for forutsigbarhet for pasienter og pårørende, og sikre at alle får et likt behandlingstilbud, sa Heidi Fæste fra Fylkesmannen i Innlandet da hun innledet dagen. Hun presiserte også at det er tilbudet som skal anses som en pakke, ikke pasientene.