Norge: Det viser en rapport fra Folkehelseinstituttet.

– De vanligste psykiske lidelsene hos jenter i denne aldersgruppen er depresjon, angst, tilpasningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser, sier forsker ved Folkehelseinstituttet, Pål Surén, i en artikkel på egne nettsider.

De siste årene har det ifølge FHI også vært en dobling i andelen som får forskrevet resept på antidepressiva i aldersgruppen.

– Vi ser ikke det samme mønsteret blant jevnaldrende gutter, sier Surén. Rapporten viser at det ikke har skjedd store forandringer i den psykiske helse hos voksne etter at den samme rapporten ble laget tilbake i 2009.

Selv om psykiske lidelser og rusbrukslidelser er utbredt i Norge, mener FHI at det er viktig å poengtere at flertallet av befolkningen er fornøyd med livet.

– Befolkningen har jevnt over god livskvalitet. Ungdata-undersøkelser viser at de fleste ungdommer er fornøyde med tilværelsen og med foreldrene sine. Tre av fire ungdommer tror de vil få et godt og lykkelig liv, opplyses det.