Rådmann Jostein Aanestad vil byggje seg hus i LNF-område på Beitostølen

Rådmann Jostein Aanestad og kona Ane Kvaale ynskjer å byggje seg hus på Beitostølen. Området ligg ovanfor bustadområdet Stølslie 2 og er i dag LNF-område. Det vil seie at det då må omregulerast frå Landbruks-, natur- og friluftsområde til bustadområde.