Rådmannen presenterte forventede nasjonale smittetall brutt ned på Sør-Aurdal kommune

Rådmann  Haakon Boie Ludvigsen orienterte formannskapet om situasjonen i kommunen nå.

Rådmann Haakon Boie Ludvigsen orienterte formannskapet om situasjonen i kommunen nå.

Rådmann Haakon Boie Ludvigsen opplyste at myndighetene forventer at 42 prosent av alle innbyggere i Sør-Aurdal vil bli smittet. Av dem antas det at 12 vil trenge innleggelse på sykehus.

DEL

Sør-Aurdal: For første gang i historien ble et formannskapsmøte i Sør-Aurdal arrangert på nett. Avisa Valdres var eneste tilhører på grunn av tekniske begrensninger. Desto viktigere å få ut et fyldig referat av hva som ble sagt, slik at innbyggerne i kommunen fortsatt har tilgang til hva de folkevalgte sier og gjør.

I møtet torsdag var en redegjørelse om siste ukers hendelser fra rådmannen det eneste som sto på dagsorden, ingen vedtak ble fattet.

Boie Ludvigsen startet med å slå fast at antall påvist smittede i kommunen er null, og at antallet personer i karantene er ca 20. etter at det tidligere har vært helt oppe i 100. Kommunen har omdisponert en del av sine ansatte til helse og omsorg for å fylle turnuser. Det kan bli nødvendig å beordre folk inn i sektoren for helse og omsorg senere, for å fylle turnuser. Og en del tiltak er redusert, særlig innen hjemmebaserte tjenester.

Sykehjem og institusjoner er stengt, nå må alle henvende seg på telefon for å få komme inn. Det gjøres risikovurdering i døra.

For å sette beboere som er avsondret fra besøk i stand til å kommunisere er det bestilt ipader, fortalte han videre.

Tall for kommunen

Boie Ludvigsen fortalte hvordan FHI og fylkesmannen forventer at pandemien skal treffe Sør-Aurdal. Dette er tall som er kjent allerede for alle dem som sitter i kommunens beredskapsgruppe.

Antall smittede i Sør-Aurdal forventes å bli 1240 innbyggere totalt, det er. 42 prosent av alle. Det antas at 14 prosent av befolkningen vil bli syke av smitten. Det utgjør 414 personer. Av de 414 antas det at 12 pasienter vil kreve innleggelse på sykehus. Av de 12 vil 3 personer få behov for intensiv behandling. Samtlige av disse tallene er forventningstall i forhold til den totale pandemi-perioden.

Smittetopp

I følge rådmannen vil Sør-Aurdal på det verste ha anslagsvis 16 syke. Det antas at det samtidige antallet pasienter som trenger behandling i egen kommune vil være ca to pasienter.. Når toppen kommer er det ingen som vet, men myndighetene antar at det blir mellom mai og oktober. Rådmannen mente det er gjort en formidabel jobb å for finne potensiell smitte i Sør-Aurdal og i resten av Valdres-kommunene.

Ordfører Marit Hougsrud sa hun er imponert over jobben som er gjort. Hun fortalte at det er klare planer for hvordan det skal gjøres på gamlehjemmet for å unngå smitte. De er klare til å dele pasienter og ansatt i avdelinger, og sørge for egne innganger for å fordele risikoen.

– Vi har gode og detaljerte planer, sa hun.

Om hyttebefolkningen

– Det er spesielt å ikke ha dem hos oss nå, og at de heller ikke kommer til påske. Det er leit. Vi ser at de respekterer forbudet, vi hører ikke mange klager. Vi har fått noen søknader om dispensasjon, men da må vi bare svare at vi ikke har myndighet til å dispensere. Vi må si nei, sa ordføreren.

Når det gjelder løypekjøring så er det sluppet opp litt nå, i forhold til lokalbefolkningen, opplyste ordførere videre.

Næringsliv

.Både ordfører og rådmann uttrykte stor bekymring for næringsivet i kommunen.

– Det er enighet om at vi må se hva som kommer i pakkene fra staten. Alle taper på dette, om vi skal gjøre lokale tiltak må de være målrettet, sa ordføreren.

– Vi fant ut at vi kunne gjøre noe, vi har inngått en avtale om å kjøpe bakervarer lokalt fra bakeriet på Bagn.Det var enkelt, sa ordføreren.

Varaordfører Olav Kristian Huseby (H) oppfordret alle næringsdrivende i kommunen til å delta i spørreundersøkelsen fra VNK. Rådmannen forsterket dette ønsket. han håper alle næringsdrivende går inn på kommunens hjemmeside allerede fredag og besvarer undersøkelsen.

–. Jeg er veldig bekymret for små foretak som kan gå under radaren. Hvordan kan vi hjelpe? Vi ser at større kommuner lager egne krisepakker. Vi er en fattig kommune. Vi har ikke 120 mill som Gjøvik. Sør-Aurdal kan ikke stryke fordringer, det ville vært vanskelig å få til på en rettferdig måte. Og vi trenger pengene, sa Huseby.

.

Artikkeltags