Rådmenn vil gi regionsjef-stilling til tidligere ordfører. Stillingen er ikke blitt utlyst

Rådmennene i Lillehammer, Øyer og Gausdal oppretter ny stilling i Lillehammer-regionen Vekst og vil ha tidligere ordfører Espen Granberg Johnsen som regionsjef.