Folkehelseinstituttet: 13 listerioseutbrudd siden november. Åtte av dem spiste rakfisk før de ble syke

Siden midten av november har Folkehelseinstituttet sett en økning i antall personer med listeriose. Alle de 13 meldte tilfellene er personer med nedsatt immunforsvar eller eldre med svekket allmenntilstand. De fleste av dem har spist rakfisk før de ble syke. Det skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.