Ut­bed­ret par­ke­rin­ga i par­ken på Fa­ger­nes før Rakfiskfestivalen

Nord-Aurdal kom­mu­ne har fått dre­nert, høv­let og gru­set par­ke­rings­plas­sen i Fa­ger­nes­par­ken før Rakfiskfestivalen.