Rapport frå Sammfunnsøkonomisk Ana­ly­se AS: Utan­lands­ke ent­rep­re­nø­rar gir meir­kost­na­der i form av for­sein­kin­gar

Det kan vera sunt for norsk an­leggs­bran­sje å få kon­kur­ran­se frå utan­lands­ke ent­rep­re­nø­rar, men fors­king vi­ser også at det kan gje meirkostnader i form av forseinkingar i byggjeprosjekta.