Raskare over fjellet: Stam­veg­ut­va­let til­rår 90 km/t over Fi­le­fjell

Stam­veg­ut­va­let har i eit ar­beids­ut­vals­mø­te gått inn for at det skal inn­fø­rast 90 ki­lo­me­ters farts­gren­se over Fi­le­fjell.