Re­gje­rin­ga: Op­nar opp for for­sam­lin­gar på opp til 50

Frå og med 7. mai blir det opna opp for of­fent­le­ge for­sam­lin­gar på opp til 50 per­so­nar.