Re­gje­rin­ga stram­mar til: Du kan bli fengs­la el­ler få 15.000 i bot om du dreg på hyt­ta

Hel­se­mi­nis­ter Bent Høie for­byr nå hyt­te­tu­rar til andre kom­mu­nar.