Reagerer på lønnsnivå: 14 høgskolesjefer har millionlønn

Høgskolen i Innlandet har 14 sjefer med lønn på over en million kroner. De tillitsvalgte forsøkte å stoppe lønnsveksten i fjor, men ble ikke hørt.