Redusert framkommelighet på grunn av berging

Et vogntog har havnet utenfor kanten på Fv51 Golsvegen en kilometer før Vasetdansen.