NORGE: Helseminister Bent Høie (H) presiserer at det er snakk om en oppfriskningsdose med Pfizer-vaksinen, som det europeiske legemiddelverket EMA har godkjent til dette formålet.

Det er aldersgruppen 85 år og oppover, samt sykehjemsbeboere, som prioriteres først. Deretter de fra 75–84 år, og deretter de på 65–74 år.

– Det er begrenset kunnskap om dette, men FHI mener nytten trolig overstiger risikoen hos eldre. Det skyldes blant annet at eldre er mer utsatt for alvorlig sykdom, og at det er lengst siden de ble fullvaksinert, sier Høie.

Han sier han håper en tredje dose vil gi forlenget beskyttelse og bedre beskyttelse mot nye koronavarianter.

Ekstra dose for Janssen-vaksinerte

Høie kunngjorde samtidig at de som har blitt vaksinert med Janssen-vaksinen, får tilbud om en ekstra dose med mRNA-vaksinene Pfizer eller Moderna.

Dette fordi de som er vaksinert med Janssen-vaksinen, som kun er én dose, ser ut til å ha svakere beskyttelse mot koronaviruset enn de som har tatt to doser med Pfizer eller Moderna.

– De som ønsker å ta en ekstra dose med mRNA-vaksine, kan ta kontakt med vaksinasjonstilbudet i kommunen de oppholder seg i, sier Høie.

Det er i overkant av 4.000 personer i Norge som er registrert vaksinert med Janssen-vaksinen i Nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK.

– Prioritér uvaksinerte

Regjeringen mener kommunene har god vaksinasjonskapasitet og har bedt dem om å ha beredskap for å kunne tilby oppfriskningsdoser.

Dersom de har utfordringer med kapasiteten når de samtidig skal vaksinere mot sesonginfluensa i de neste ukene, skal de prioritere etter denne rekkefølgen:

  1. Første dose til uvaksinerte
  2. Andre dose til dem som kun er vaksinert med én dose
  3. Tredje dose til immunsupprimerte
  4. Sesonginfluensavaksine
  5. Oppfriskningsdose til sykehjemsbeboere og alle over 65 år

– Oppfriskningsvaksinasjon mot covid-19 må ikke gå på bekostning av influensavaksinasjon. Det er viktig å ta influensavaksine fordi vi venter kraftigere utbrudd av influensa denne sesongen. Eldre har økt risiko for alvorlig forløp av influensa, påpeker Høie.

Alle over 18

Den norske anbefalingen er mer snever enn det europeiske legemiddelverket EMAs. De ber land om å også vurdere å gi tredjedose til alle mellom 18 og 55 år.

Flere land har begynt å tilby oppfriskningsdoser. 3,2 millioner israelere er vaksinert med boosterdose. Danmark tilbyr tredje dose til sykehjemsbeboere, og de vurderer også å tilby det til eldre og risikogruppene. Sverige anbefaler oppfriskningsdose til personer over 80 år og sykehjemsbeboere.

Norge har tidligere åpnet for en tredje vaksinedose til folk med nedsatt immunforsvar.