I forslag til statsbudsjett for 2023 vil regjeringen legge fram en plan med seks punkter for å spare 10 TWh fra norske bygg innen 2030.

Det opplyser olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til NRK.

Målsettingen tilsvarer om lag like mye som all vindkraft som produseres i Norge i løpet av ett år.

Sekspunktlisten

I lista står det at statlige bygg skal redusere energibruken i egne og i leide lokaler. Enova skal blant annet bruke 1,1 milliarder kroner på sparetiltak i norske husholdninger.

I tillegg skal Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utnevnes til enøk-koordinator med ansvar for å koordinere arbeidet på tvers av sektorer. NVE skal også ha i oppdrag å rapportere årlig på status for måloppnåelse når det gjelder energisparing i bygg.

Regjeringen arbeider med et informasjonsopplegg om enøk rettet mot husholdninger, næringsliv og det offentlige som skal settes i verk før den kommende vinteren. Husbanken skal også styrkes for å komme lavinntektshusholdninger til gode.

En tilskuddsordning rettet mot bedrifter som blant annet har fått doblet sine strømutgifter det siste året, står også på listen.

NHO: Bør vise mer handlekraft

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener regjeringen burde være enda mer fremoverlent.

– Planen om å spare 10 TWh innen 2030 er et gammelt mål fra 2016. Her bør regjeringen vise handlekraft og øke målsettingen, sier Tore Strandskog til NRK.

Han er direktør for næringspolitikk i landsforeningen Nelfo, som er underlagt NHO.

SV: Må gjøre enda mer

Regjeringens samarbeidsparti SV mener de burde gjøre enda mer enn de varslede tiltakene.

– Vi må ta i bruk det store potensialet som ligger i å gjøre energisparing enklere for folk. Nå er det strenge regler for å få penger til dette, og det kan det ikke være hvis vi skal få flere til å bruke mindre strøm, sier energipolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken, til NTB.

– Vi er klare til å gjøre en skikkelig innsats og venter spent på budsjettforslaget, legger han til.

(©NTB)