Fra før er fem områder i Finnmark og Trøndelag i gang med å utarbeide slike avtaler.

I statsbudsjettet for 2023 vedtok Stortinget å styrke satsingen på bygdevekstavtaler til totalt 25 millioner kroner for 2023.

Valdres-kommunene dro inn millioner i eiendomsskatt i fjor

– Åpner for flere

– Jeg er glad for det store engasjementet for å ta del i ordningen. Vi åpner for at flere kan søke for å ta del, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Bygdevekstavtaler er et distriktspolitisk virkemiddel som skal bidra til bosetting, tilgang til arbeidskraft og næringsutvikling i de minst sentrale delene av landet.

I denne kommunen bor man billigst i Valdres

Valdres-kommunene kvalifisert

Av kriteriene for hvem som kan søke på regjeringens hjemmesider, kommer det fram at det er kommuner i sentralitetsklasse 5 og/eller 6 samt kommuner i sentralitetsklasse 4 ved samarbeid med kommunen innen de nevnte klassene, som kan søke midler gjennom ordningen.

Ifølge Innlandet fylkeskommune, er det 27 kommuner i Innlandet som har sentralitetsklasse 5 og 6, deriblant brorparten av Valdres-kommunene, med unntak av Nord-Aurdal, som har sentralitetsklasse 4.