Regjeringen om kommuner: – Ny rapport viser at sammenslåinger gir gevinster

1. januar 2020 så 43 nye kommuner dagens lys. – De nye kommunene og fylkeskommunene vil være bedre i stand til å håndtere oppgavene de har, samt være godt rustet for utfordringer og nye oppgaver som kommer i tiårene framover, hevder regjeringen.