I dag har Vang budsjettmøte -trusselen om å bli fratatt 20 prosent av inntektene danner et dystert bakteppe

Norsk kraftkommuner kjemper med nebb og klør mot forslaget fra kraftskattutvalget. Ordfører Vidar Eltun i vang er intet unntak. 20 prosent av kommunens inntekter er i spill. Men budsjettet for neste år er han ikke redd for.