– Gjenreis kollektivtrafikken etter pandemien.

Det er svært positivt at den nye regjeringen skriver at de ønsker et godt kollektivtilbud i hele landet. Vår bekymring er at det på grunn av pandemien har vært et fall i bruken av kollektivtrafikken og dermed i inntektene. Med økt bruk av hjemmekontor og flere som har vent seg til å kjøre privatbil, er det fare for at nedgangen vil vedvare en tid. Da er det viktig at regjeringen bidrar til at fylkene har økonomi til å kunne opprettholde kapasiteten, slik at tilbudet er der når passasjerene er tilbake. Her får vi fasit i det reviderte budsjettforslaget fra den nye regjeringen.

– Bekjemp sosial dumping i transportnæringen.

Her beskriver regjeringen situasjonen på en god måte og har tiltak i tråd med det som blant annet YTF har vært opptatt av. De skriver; «transportbransjen er arbeidsplass for tusenvis av ansatte over hele landet. Ansatte innen transportsektoren skal ha trygge arbeidsplasser og anstendige lønns- og arbeidsvilkår som er i tråd med norske standarder og verdier i arbeidslivet. Regjeringen mener det viktigste tiltaket for å motvirke den negative utviklingen vi ser i transportnæringen, er en bedre håndheving av dagens regelverk.»

– Gjør bussene til trygge arbeidsplasser.

Regjeringen skriver at de vil intensivere arbeidet for å nå visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. Etter Yrkestrafikkforbundets mening må man da også kreve at busser som kjører på norske veier, skal ha beskyttelse også i fronten. I dag sitter bussjåførene nærmest usikret foran i bussen og det har derfor vært flere alvorlige ulykker de siste årene med dødelig utfall. Her må det stilles krav i anbudskonkurranser og regjeringen må bidra til at vi får på plass et godt nasjonalt og internasjonalt regelverk.

– Gi yrkessjåførene mulighet til å ta pauser langs veien.

Det står dessverre ingen ting i regjeringserklæringen om å øke antallet døgnhvileplasser langs norske veier. Etter yrkestrafikkforbundets mening er det behov for en kraftig framskynding av dagens planer om 80-90 døgnhvileplasser. I tillegg bør det legges en plan for ytterligere utbygging, slik at hele landet får et tilstrekkelig antall med gode og verdige overnattings- og serviceplasser for langtransportsjåfører.

– Styrk det organiserte arbeidslivet – øk fagforeningsfradraget.

Vi er svært fornøyd med at den nye regjeringen ønsker å doble fagforeningsfradraget. Det er et positivt signal om at man ønsker å støtte opp om det organiserte arbeidsliv.

Nå gjenstår det å se om regjeringen leverer på det de har forpliktet seg til. Yrkestrafikkforbundet vil bidra med innspill, ekspertise og utålmodighet slik at punktene blir gjennomført.