Reguleringsplanen for Mørke vart utsett: Kommunen må i forhandlingar med grunneigarar i området