Reguleringsplanen for Raubrøtmoen ut på høyring: No er turstigen teikna inn

Formannskapet legg reguleringsplan for Raubrøtmoen industriområde 2 ut til offentleg ettersyn. No er turstigen langs Vinda med i reguleringsplanen.