Gå til sidens hovedinnhold

Rei­dar Schlyt­ter: – Kom­mu­nal­di­rek­tø­ren fore­slår å leg­ge ned i Beg­na­da­len og He­da­len gjen­nom hem­me­lig bud­sjett­forslag

Kom­mu­nal­di­rek­tø­ren i Sør-Aurdal fore­slår å leg­ge ned Beg­na­da­len sko­le, Beg­na­da­len bar­ne­ha­ge og ung­doms­trin­net i He­da­len gjen­nom sitt for­slag til kom­mu­ne­bud­sjett for 2021.

For abonnenter