Barnehagebarna har fått egen asfaltert sykkelbane: – Det blir den eneste vegen i bygda med midtstripe, fortau og fotgjengerovergang

Fredag kunne Reinli barnehage feire at de har fått sin egen sykkelbane. Det gjorde de til gagns, med boller, saft, ballonger og ikke minst høgtidelig snorklipp ved leder i trafikksikkerhetsutvalget, Svein Granli.