Reiselivs- og hotellbrødrene Bjørnar og Atle Hovi har kasta inn en spennende idé i valgkampen. Det har gjort at partiene til nå i valgkampen nærmest har valfarta til Beitostølen for å snakke med brødrene Hovi.

Sammen med driverne av Straand hotell i Telemark har de lansert et forslag om å flytte ansvaret for reiseliv fra dagens Nærings- og fiskeridepartement til Landbruks- og matdepartementet. Bakgrunnen er at de mener reiselivet har mer å hente på å være sterkere tilknytta landbruksdepartementet.

Forslaget har fått støtte fra mellom anna Frp-leder Sylvi Listhaug, som var landbruks- og matminister 2013–2015. Hun mener Næringsdepartementet per i dag har for mange oppgaver, og er overbevist om at Landbruks- og matdepartementet bedre kan ivareta og fremme reiselivsnæringa.

Ser man på ansvarsporteføljen til Næringsdepartementet, er det ikke vanskelig å skjønne hvorfor reiselivsnæringa kan få bedre vilkår i et anna departement. Ansvaret for maritim, fiskeri og havbruk, eierskap i statseide selskaper, utenrikshandelen, konkurransepolitikk og selskapsøkonomi er blant saksområdene som ligger til Næringsdepartementet.

Det er et spenstig forslag som kommer fra Hovi. Og ikke minst har det mye for seg. Som Hovi påpeker overfor avisa Valdres, ligger store deler av reiselivsnæringa, som alpinanlegg, nasjonalparker og Nasjonale turistveger, i landbrukskommuner. Mens landbruksnæringa har fått mindre og mindre betydning for sysselsettinga, har reiselivsnæringa økt antall sysselsatte de siste tiåra. Likevel trenger reiselivet i distriktene at kulturlandskap pleies og at mat blir produsert. Landbruksbasert reiseliv har også de siste årene vært i vekst.

Både jordbruk, skogbruk og reiseliv er også, om de blir forvaltet på en bærekraftig måte, evigvarende næringer.

Et aktivt landbruk er, kanskje enda mer enn før, viktig for reiselivet. Turister og andre tilreisende kommer for å oppleve og se natur og kultur. Kulturlandskap, kortreist kvalitetsmat fra lokale bønder og foredlere og «bygda som turistmagnet», for å låne ordene til Atle Hovi, er viktige ingredienser også i framtidas reiseliv. Det bør den neste regjeringa ha i mente når statsrådsposter og ansvar skal fordeles.