Tok samling i bånn høgt til fjells: Utfordringer for Vang Utvikling

– Det er all grunn til bekymring over tilstanden i Tyin/Filefjell-området. Hvis ikke de involverte aktører makter å løse flokene, vil dette prege forholdene negativt i lang tid, sa leder i Tyin/Filefjell hytteforum, Harald Madsen.