LANGSUA: – Nå er tiden kommet hvor vi endelig kan gå i gang med den fysiske gjennomføringa av tiltakene, sier prosjektleder Bjørn Vegar Løkstad i Forsvarsbygg i en pressemelding.

Gjennom flere år har Forsvarsbygg hatt en dialog med både Statskog som grunneier, Statsforvalteren i Innlandet og Statens naturoppsyn om kjøreskadene i verneområdene Langsua nasjonalpark og Hynna naturreservat.

Denne uka starter de arbeidet med å tilbakeføre naturen.

Positiv miljøeffekt

– Vi har skarpt fokus på at tiltaket skal ha en positiv miljøeffekt. Det betyr at store deler av traseen ikke vil bli berørt fordi det er bedre for naturen at det fortsetter å reparere seg selv enn at vi skal kjøre inn med store maskiner for å gjøre tiltak, sier Kjersti Anne Furset.

Hun er miljørådgiver og naturforvalter i Forsvarsbygg og forklarer prosessen videre:

– De delene av traseen vi skal kjøre tiltak i er det kjøreskader som ikke reparerer seg selv. Dette er kjørespor i hellende terreng på myr der skadene har blitt større for hvert år, sier hun.

– Vi har gjort nøye vurderinger av hvilke deler av traseene det skal gjøres tiltak på og hvilke vi ikke skal kjøre tiltak. Og ikke minst hvordan vi kan få reparert skadene på en så skånsom måte som mulig. Det er viktig å unngå nye skader, og det følges tett opp under oppstart, gjennomføring og avslutning, sier hun.

Målet med restaureringa er å få stoppet utlekking fra myr og gjenopprettet den naturlige vannbalansen, noe som igjen har en positiv effekt på lagring av karbon.

Trafikk under arbeidet

Prosjektleder Løkstad forklarer at det vil være anleggsvirksomhet- og trafikk i deler av området.

Arbeidet med å tilbakeføre naturen startet mandag og vil foregå fram til 23. september.

– Vi ber publikum om å vise aktsomhet og ta hensyn til skilt og sperringer som blir satt opp i området. Vi beklager de ulempene dette måtte medføre i en kort periode, men vi håper at miljøgevinsten vi oppnår kompenserer for ulempene, og er til stor glede for alle, sier Løkstad.