Avisa Valdres ber på lederplass (12. desember) politikerne fortelle hvorfor de mener Innlandet bør bestå. Trolig klarer folk å gjøre seg opp en mening selv, men for de aller fleste er det i hverdagen svært underordnet om vi har én eller to fylkeskommuner i Innlandet og hvor sentraladministrasjonen holder til.

Det viktige er at de tjenestene fylkeskommunen har ansvar for er gode. Altså at det er videregående skoler med et bredt tilbud av utdanningsmuligheter, at det er et minimum av kollektivtilbud i form av busser, at det er tannklinikker, kulturtilbud og næringsutviklingsaktiviteter i hele fylket og at fylkesveiene holder en standard som gjør dem trygge å kjøre på.

Skal vi få til dette, er følgende viktig å erkjenne: Norge er annerledes nå enn da fylkestingene i Hedmark og Oppland sa nei til sammenslåing. Da hadde både Telemark, Aust-Agder, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark færre innbyggere enn våre to fylker. Hedmark og Oppland var hverken store eller små. Vi sa nei samtidig med at mange andre sa nei, og vi ville beholde daværende fylkesinndeling i hele landet.

Men Norge ble forandret. Telemark er slått sammen med Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder har blitt til Agder, Sogn og Fjordane er en del av Vestland og Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag har blitt til Trøndelag. Bare lengst i nord ser det ut til at Finnmark med ca. 75.000 innbyggere vil gjenoppstå som et mindre fylke.

Også Oppland er annerledes. Vi snakker i realiteten om et Rest-Oppland der Jevnaker og Lunner allerede er borte, og der mye peker i retning av at Gran forsvinner. Om det skjer, blir Rest-Oppland med sine rundt 155.000 innbyggere det nest minste fylket i Norge. Bare Finnmark vil være svakere.

Hva betyr dette for Valdres? Jo, som en distriktsregion i det nest minste fylket i landet, er det åpenbare farer for at Valdres vil tape ekstra mye på en deling – og at ressursene vil konsentreres andre steder der befolkningstettheten er større. I Innlandet har vi klart å opprettholde alle utdanningstilbudene ved den videregående skolen på Fagernes.

Vil Rest-Oppland klare det? Vi har opprettholdt tannklinikkene både i Vang, Fagernes og Bagn. Vil Rest-Oppland klare det? Hva med bussrutene? Det er sjeldent nok at det går busser nå – vil et Rest-Oppland med presset økonomi unngå å kutte mer der? Eller på kulturtilbud? Eller på næringsutvikling? Eller på fylkesveiene i Valdres?

Hvorfor bryr jeg meg med at Oppland svekkes? Eller Valdres? Jeg er jo fra Hedmark? Jo – fordi en deling er negativt for hele Innlandet. Der Innlandet er i dag en stor region som dekker mesteparten av Norge både mellom Oslo og Trondheim og mellom Østlandet og Vestlandet, vil Rest-Oppland og Hedmark hver for seg ikke vil ha samme tyngdepunkt i det nye norgeskartet. Vi vil begge tape i kampen om nasjonale kroner og nasjonale investeringer.

Dette er en vesentlig forskjell fra situasjonen før sammenslåingen. Deler vi oss mens de fleste andre ikke deler seg, går vi fra å være to fylker av gjennomsnittlig størrelse før 2017 – til å være blant de aller minste nå. Ulempene er åpenbare, særlig for Rest-Oppland og for distriktsregioner i Rest-Oppland – men også for Hedmark.

Og: Før 2017-vedtakene om sammenslåing var Hedmark og Oppland jevnstore. Fordelingen av funksjoner og nasjonale ressurser mellom de to fylkene var noenlunde balansert. Men deler vi oss nå, vil Rest-Oppland uten Gran, Jevnaker og Lunner utgjøre kun ca. 44 prosent av Innlandet, mens Hedmark vil utgjøre 56 prosent. For de av oss som husker de lokale kretskampene fra tidligere år, gir en såpass stor endring av balansen en helt klar pekepinn på hvem som oftest vil trekke det korteste strået hvis to nye fylker skal kjempe nye kretskamper i stedet for å stå sammen i Innlandet.

I Rest-Oppland har folketallet falt fra 2017 til nå. Valdres er ikke et unntak. I Hedmark er det derimot vekst i folketallet samlet sett fra 2017 til 2021. Prognosene viser at nedgangen vil fortsette i både i Valdres og i Rest-Oppland som helhet, mens Hedmark vil fortsette å øke. Den regionale ubalansen blir større i årene framover.

Burde ikke vi i Hedmark gni oss i hendene over dette og glede oss? Nei, jeg syns ikke det. Uansett om vi kaller oss hedmarkinger eller opplendinger, valdriser eller østerdøler – så er vi også innlendinger. Vi bør heie på vår felles region. Vi klarer mindre om vi splitter oss og kjemper kamper mot hverandre – og klarer mer om vi jobber sammen.

Bruk millionene på skoler, fylkesveier, tannklinikker, kulturtilbud og næringsutvikling – i stedet for på å bygge opp og drifte to sett fylkesadministrasjoner og to sett fylkespolitikere. Det er ikke fylkesadministrasjonene eller fylkespolitikerne folk trenger å se i hverdagen sin, men tannlegene, lærerne, bussjåførene og veiarbeiderne. Behold Innlandet.