Resultater fra klubbrenn i Bagn

Resultater fra klubbrenn på Leirskogen 22. januar.