Gå til sidens hovedinnhold

Rettferdig klimapolitikk

FNs nylig fremlagte klimarapport er et alvorlig globalt varsel. Den må tas på alvor og bidra til ettertanke og handling.

Kronikk Dette er ein kronikk, skrive av ein ekstern bidragsytar. Kronikken gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Lille Norge kan lite bidra i global sammenheng, men våre politikere er verdensledende i overgangen til elbiler, tiltak som er best tilpasset en urban befolkning med god økonomi. Er det et bra tiltak?

Elbileiere er subsidiert med 20–23 milliarder kroner per år. I tillegg gis fri eller 50 prosent reduksjon ved bompassering og tidligere også rett til kjøring i kollektivfelt. Oljenasjonen Norge har visst råd til det, noe andre land ikke prioriterer. Har du råd og gode lademuligheter, kjøper du deg selvsagt en elbil!

Tidligere hadde Kristin Halvorsen på statens vegne anbefalt det norske folk å kjøre diesel for å redde miljøet. Dieselmotoren hadde renere forbrenning, og med katalysator gav bilen minimalt utslipp. I dag er disse typer biler ytterligere forbedret hva angår forurensing. Likevel er de «bannlyst» som klimaverstinger! Markedet sluker elbiler, til glede for produsentene og forhandlerne. «Kjøp og kast» gjelder i dag i bilmarkedet! Alle tjener, bortsett fra staten. Er dette bærekraftig?

Regjeringen skryter av sine vellykkede tiltak med elbilene, samtidig som de gleder seg over å ha reddet flytransporten ved å sette inn milliarder i støtte, slik at flytrafikken er oppe på 50 prosent av tidligere nivå. Det uttrykkes håp om å komme opp på tidligere høyt nivå, noe som burde være mulig med to nye flyselskap.

Det spiller ingen rolle for «miljøbevisste» politikere at fly forurenser 500 ganger mer enn biltransport på fossilt drivstoff. Prisen på drivstoff for fly var i 2018 kr 2,65 per liter, mens pumpeprisen for diesel varierte samme år fra kr 12,25 i Oslo til kr 15,06 på Fagernes. Dette er eksempel på at den største forurenseren gis billigste drivstoffet, mens diesel er dyrest der forurensingen er minst skadelig, på landsbygda. Kanskje teller det også hvem som kjører dieselbil på bygda og hvem som har stadige flyreiser i jobb og fritid? Er feriereiser til utlandet prioritert foran arbeidsreiser for pendlere?

Store norske skip frakter inn hundrevis av elbiler, bl.a. Teslaer, slik at gründeren Musk med sine milliarder kan leke seg med reiser i verdensrommet med dertil forurensing til atmosfæren. Prisen på tungolje for skip var ca. 1,35 kr per liter i 2018. Utslipp fra et konteinerskip tilsvarer utslipp fra 50 millioner biler. Verdens 15-16 største konteinerskip forurenser like mye som hele verdens bilpark. Det finnes visstnok 60 000 store og mindre konteinerskip i verden, på tungolje. Norge har mange redere, milliardærer, som selvsagt bør skjermes! De må jo i tillegg ha skattelette for ikke å forsvinne til skatteparadis.

I år har vi erfart ekstra høye strømpriser. «Heldigvis» har vi utenlandskabler som gir oss mulighet til å innføre dyr kullkraft når norsk rein kraft ikke strekker til. At elbilene ikke påvirker forbruket, er noe tvilsomt, når vi ser fakta på nettet (Elbilforeningen). En elbil lader i snitt 12 kwt i døgnet ved normal bruk, og bruken er satt til 250 dager per år.

I dag har vi vel 400 000 elbiler i drift i Norge. Etter dette utgjør elbilene et forbruk på 4,08 milliarder kwt per år. En boenhet har et snitt i årlig forbruk på 16 000 kwt, mens en elbil har et årsforbruk på 3000 kwt. 5 elbiler tapper strømnettet for nær det samme som en bolig! I dag er det 18 000 offentlig tilgjengelige ladepunkter i Norge. Det er krav om langt flere, noe politikerne programfester.

Dette koster, og med økt forbruk må strømnettet forsterkes. I Agder beregnes dette å koste åtte milliarder kroner. Alle abonnenter må være med å dekke disse utgiftene gjennom høyere nettleie, strømpris. På denne bakgrunnen blir mye av norsk klimapolitikk urettferdig symbolpolitikk som rammer menigmann, men gagner veletablerte innbyggere i sentrale strøk. Ressursene til det grønne skiftet er i distriktene, i dal og fjell, i skog og vann.

De store forurenserne bør bidra langt mer. Folk i distriktene bør ikke hetses for å kjøre en eldre dieselbil, pløye jorda med dieseltraktor eller starte dieselaggregatet på stølen.

Kommentarer til denne saken