De ansattes organisasjoner gikk i 2016 med på en midlertidig pensjonsordning (innskuddspensjon) for å sikre økonomien og bærekraften til institusjonene. Vi hadde en felles målsetting med arbeidsgiverne om å på sikt få på plass en pensjon som varer livet ut og som virker likt for kvinner og menn - det løftet bryter de nå.

Arbeidsgiver står fast på at vi skal godta en pensjonsordning hvor kvinner og menn får ulik pensjonsutbetaling - i en sektor hvor om lag halvparten av de ansatte er kvinner. Før 2016 hadde alle ansatte en kjønnsnøytral og livsvarig pensjon.

Teater Innlandet AS eies av Innlandet fylkeskommune. De ansatte i fylkeskommunen har ny offentlig tjenestepensjon, mens de ansatte ved Teater Innlandet tilbys kun innskuddspensjon. Vi ber Innlandet Fylkeskommune og Teater Innlandet ta ansvar for at ansatte får en rettferdig pensjon som likebehandler kvinner og menn.

Vi registrerer at teatersjef i Teater Innlandet, Thorleif Linhave Bamble uttaler til NRK Innlandet 1.oktober, at tilbudet er rettferdig og en god pensjonsordning. At teatersjefen mener det er rettferdig at damer skal ha 1000 kroner mindre i pensjon i måneden enn mannlige kollegaer, er ikke akseptabelt! At man i 2021 skulle måtte gå til streik for lik pensjon mellom kvinner og menn er unødvendig.

Fagforbundet registrerer at forestillingene går som normalt, selv om 16 ansatte er tatt ut i streik. Vi har også fått melding om at streikerammede sine arbeidsoppgaver blir gjennomført av andre. Dette mener Fagforbundet er streikebryteri! Det er kun ledelsen som kan gå inn å utføre streikerammet arbeid. Vi ser i media at teatersjefen uttrykker at det ikke foregår streikebryteri ved Teater Innlandet - da han sier at det er virksomheten som eier arbeidsoppgavene, ikke den enkelte ansatte.

Tariffkonferansen gir full støtte til de streikende og ber om at streikebryteri opphører!

Helene Harsvik Skeibrok, Regionleder Fagforbundet Innlandet, Innlandet