TINGVANG: Ordførar Odd Erik Holden påpeiker onsdag ettermiddag at også rådmannen måtte forlate møtet under behandling av varslingssaka, ikkje berre avisa Valdres. Avisa Valdres har retta opp dette i saka og beklagar at dette vart formulert slik. Rådmannen sat att i møtet etter at avisa Valdres forlèt møterommet, men vart då altså beden om å forlate møtet då saksbehandlinga tok til.