Retura Val-Hall best på kundetilfredshet - sjefen takker alle som har bidratt

Næringslivet i Hallingdal og Valdres er åpenbart svært så godt fornøyd med den jobben de ansatte i Retura Valhall og alle sjåførene gjør. Så fornøyd at de ansatte kunne reise hjem torsdag med en svært så gjev Tigerpris under armen.