Re­gje­rin­gen vil vur­de­re å ta Rid­der­ren­net inn på stats­bud­sjet­tet

Lør­dag var det man­ge ce­leb­re gjes­ter un­der Rid­der­ren­net på Bei­to­stø­len. Mens prin­ses­se Mär­tha Louise og hel­se­mi­nis­ter Bent Høie var med som led­sa­ge­re, sto stats­mi­nis­ter Erna Solberg og del­te ut me­dal­je­r i mål­om­rå­det.