Rid­der­ren­net får støtte fra Aker-bedrifter til en stilling for marked og kommunikasjon

Rid­der­ren­net på Bei­to­stø­len slet så hardt øko­no­misk i 2018 at de måt­te be om hjelp. Det end­te med at regjeringen støt­tet foreningen med én mil­li­on kro­ner. Nå er foreningen Rid­der­ren­net i gang med å for­nye seg og har fått støtte fra Aker-bedrifter til én ny markedsstilling over to år.