Valdres/Oppland: Distriktsråd hjelpekorps i Oppland har tatt denne avgjørelsen på bakgrunn av møter med prehospitale tjenester ved Sykehuset i Innlandet, myndighetenes anbefalinger om smittereduserende tiltak, samt «Veileder for gjennomføring av økt beredskap i hjelpekorpset i forbindelse med ekstraordinære hendelser», skriver Røde Kors i en pressemelding.

– Må bruke ressursene best mulig

– Røde Kors er en støtteaktør for myndighetene, og i denne tiden vi nå er inne i er det viktig at vi bruker ressursene våre på en best mulig måte for myndighetene, sier leder for distriktsråd hjelpekorps i Oppland, Rune Magnar Bjørkheim.

Forbud mot å overnatte på hytte utenfor egen kommune, og DNTs vedtak om å stenge hytter og ikke stikke løyper, vil mest sannsynlig bety en betraktelig redusert påskeutfart sammenlignet med et normalår.

– Ekstra mange vil ha heimepåske, og sånn sett vil beredskapen bli nærmere der behovet er i år. Et annet viktig argument er at vi ikke ønsker å utsette mannskapene våre for økt smitterisiko, som vil går utover Røde Kors sin totale beredskap i den situasjonen vi nå står oppe i, sier Bjørkheim.

- Lengre responstid

– Vi vurderer også at det er forsvarlig med en noe lengre responstid fra heimevakt, når gevinsten vil være at mannskapene forhåpentligvis holder seg smittefri slik at de kan bistå ved søk og redning, henteoppdrag utenfor veg og være i beredskap når myndighetene trenger vår bistand i lang tid framover. Vi må rett og slett gjøre alt vi kan for å holde oss operative så lenge som mulig, sier Bjørkheim.

Unngår at hjelpekorpshyttene blir «samlingspunkt»

Bjørkheim forteller at vakthyttene til Røde Kors Hjelpekorps er naturlige samlingspunkt, og at det vanligvis er mange turister innom hyttene i løpet av påska.

– Når våre hytter er betjente kommer det innom syke, skadde og andre som bruker Røde Kors som en informasjonsbase. De lurer på alt fra vær og føreforhold, og til hva er best å smøre skiene med. Det går dessverre ikke i år når Covid 19 lusker usynlig rundt, sier han.

– Vi vil understreke at dersom det er behov for medisinsk hjelp, er det viktig å kontakte 113, sier Bjørkheim.

Røde Kors følger myndighetenes råd. Det vi må konsentrere oss om nå er å være med på å begrense utbruddet og det håper og tror jeg de aller fleste som oppholder seg i fjellheimen forstår, avslutter Bjørkheim.