Røde Kors Hjelpekorps måtte ta seg av fem skadde i Valdres

Oppland Røde Kors Hjelpekorps melder om fem skadde i Valdres som har fått assistanse skjærtorsdag. Med nydelig vær, har utfarten vært stor.