Røn skule selges til Erik Martin Berge for kr. 400.000

I fjor vedtok kommunestyret i Vestre Slidre å leggje Røn skule ut for sal. Frist for å melde interesse vart sett til 20. januar 2019. Det melde seg tre interessentar.